இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 தமிழ்
 உள்நுழை

இன்றைய முன்னேற்றம்

இன்றைய முதன்மையாளர்கள்

 Ten12 1805 305
 ten1 1775 275
 Erty5 1410 90
 Polk 1391 109
 Loshara 1360 140
 milk 1178 322

இன்று பங்குபெற்றவர்கள்

 reza13580211 #11
 milk #5
 Ten12 #4
 AmirKrut #4
 ten1 #4
 Hamidhajipour #3
 mohamad41 #2
 Erty5 #1
 Loshara #1
 Ahmed78 #1

இந்த வார முன்னேற்றம்

இந்த வார முன்னேற்றம்

 Ten12 1805 305
 ten1 1775 275
 strik 1752 252
 Roman19 1649 149
 reza13580211 1647 310
 andrew55555 1556 56
 qqqqq55555 1467 33
 Erty5 1410 90
 Polk 1391 109
 Loshara 1360 140

இந்த வாரம் பங்குபெற்றவர்கள்

 reza13580211 #122
 new #44
 ENF0860 #11
 Triplete #9
 Avin112301 #9
 AmirKrut #8
 darkcavalier #8
 milk #6
 Gintaras #5
 mahoor33d #5

இம்மாத முன்னேற்றம்

பங்குபெற்ற விளையாட்டாளர்கள்

 reza13580211 #262
 new #44
 darkcavalier #31
 Avin112301 #25
 malekpour #16
 Miladasadizx6000 #13
 ENF0860 #11
 Gintaras #9
 mahoor33d #9
 Triplete #9

சிறந்த புல்லட் விளையாட்டாளர்கள்

சிறந்த பிலிட்ஸ் விளையாட்டாளர்கள்

சிறந்த குறைவேக விளையாட்டாளர்கள்