இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 தமிழ்
 உள்நுழை

இன்றைய முன்னேற்றம்

 Asghar 1415 18
 mehmet59 1584 18

இன்றைய முதன்மையாளர்கள்

 mehmet59 1584 18
 Asghar 1415 18

இன்று பங்குபெற்றவர்கள்

 Asghar #7
 mehmet59 #7
 brankocale50 #3

இந்த வார முன்னேற்றம்

 Asghar 1415 18
 mehmet59 1584 18

இந்த வார முன்னேற்றம்

 mehmet59 1584 18
 Asghar 1415 18

இந்த வாரம் பங்குபெற்றவர்கள்

 Helmi-1 #39
 mehmet59 #7
 Asghar #7
 brankocale50 #5

இம்மாத முன்னேற்றம்

 Asghar 1415 18
 mehmet59 1584 18

முன்னிலைக் காட்சி

 ChessOnTactics 1905 405
 Is 1899 399
 mohamdrezagh 1844 344
 Pengu4in 1826 326
 O00O 1752 252
 ard1256 1752 252
 tesan 1750 250
 Luky 1750 250
 thibault 1744 244
 Ragnar12345 1731 231

பங்குபெற்ற விளையாட்டாளர்கள்

 mehmet59 #6,391
 Asghar #6,389
 sasha #3,987
 Is #3,827
 sidney4344 #2,708
 marjan #2,559
 makaresz52 #2,432
 stole #2,205
 caragam #1,819
 dragansmileski5 #1,560

சிறந்த புல்லட் விளையாட்டாளர்கள்

சிறந்த பிலிட்ஸ் விளையாட்டாளர்கள்

சிறந்த குறைவேக விளையாட்டாளர்கள்

 Lavinia 1631
 mehmet59 1584
 CerezaWild 1575
 Elyasi 1559
 Alexander2009 1553
 memetfatih96 1531
 1091502064 1511
 sarafi 1488
 mustafakokmen_ 1468
 khosropanah 1432