இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 தமிழ்
 உள்நுழை

இன்றைய முன்னேற்றம்

இன்றைய முதன்மையாளர்கள்

இன்று பங்குபெற்றவர்கள்

 Gintaras #2

இந்த வார முன்னேற்றம்

இந்த வார முன்னேற்றம்

 hamidi51 1731 231
 Gintaras 1497 3

இந்த வாரம் பங்குபெற்றவர்கள்

 an48 #16
 farzad666666 #10
 tamereldemerdash #9
 N33 #8
 Pietrob #8
 Gintaras #7
 chesslove #5
 Vailen #4
 amirhkooh #4
 ROHAM91 #4

இம்மாத முன்னேற்றம்

முன்னிலைக் காட்சி

 International3 2059 165
 ricardo 2052 552
 Kpokogil 1887 387
 Crest_64 1799 299
 reza13580211 1794 22
 Rvm12 1785 285
 ten1 1775 275
 strik 1752 252
 N-H1347 1752 252
 hamidi51 1731 231

பங்குபெற்ற விளையாட்டாளர்கள்

 reza13580211 #816
 emilioperuci #712
 farzad666666 #419
 rivnov #372
 danko55 #361
 farid #262
 Hamedd #238
 N33 #213
 omran1313 #211
 bahador #172

சிறந்த புல்லட் விளையாட்டாளர்கள்

சிறந்த பிலிட்ஸ் விளையாட்டாளர்கள்

சிறந்த குறைவேக விளையாட்டாளர்கள்