இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 தமிழ்
 உள்நுழை

இன்றைய முன்னேற்றம்

இன்றைய முதன்மையாளர்கள்

இன்று பங்குபெற்றவர்கள்

 Emil1216 #7
 9246175958 #7
 danko55 #5
 abolghasemi #4
 nicolato #4
 Saeid #2
 beginner_player33 #2
 pewpewmeow #1
 farid #1
 hosseinkh66 #1

இந்த வார முன்னேற்றம்

இந்த வார முன்னேற்றம்

 Suga 1662 162
 Miyu 1337 163

இந்த வாரம் பங்குபெற்றவர்கள்

 khaled1986 #69
 sami676767 #15
 adili #13
 abolghasemi #10
 9246175958 #7
 ahmed123 #7
 Emil1216 #7
 fereshtehhh #6
 abolfazl81 #5
 danko55 #5

இம்மாத முன்னேற்றம்

பங்குபெற்ற விளையாட்டாளர்கள்

 reza13580211 #816
 farid #232
 omran1313 #211
 bahador #172
 0933908451 #153
 MortezaHoseyni #139
 farzad666666 #123
 rasa123 #116
 2218268884 #103
 noor #85

சிறந்த புல்லட் விளையாட்டாளர்கள்

சிறந்த பிலிட்ஸ் விளையாட்டாளர்கள்

சிறந்த குறைவேக விளையாட்டாளர்கள்