இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 தமிழ்
 உள்நுழை

அணிகள்

chessbase

11 உறுப்பினர்கள்

هیولا کده بیایید تا به شما جوایز زیادی بدهیم

11 உறுப்பினர்கள்

lichess-мир Я нурлан всем привет заходите и задовайте вопросы я буду отвечать

9 உறுப்பினர்கள்

شطرنج المحاويل .......…......................مجموعة من هواة الشطرنج........………............

6 உறுப்பினர்கள்

شترنج پدیده برای اقای مرتضوی $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9999999999999999999999999

5 உறுப்பினர்கள்

Kings Come on the team.cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeess

2 உறுப்பினர்கள்

Ru.chesster.ru мир шахмат и побед! Играйте в турнирах играйте онлайн играйте с компьютором на моем сайте: Ru.chesster.ru

1 உறுப்பினர்கள்

KievChessTeam You are from Kyiv? Join our team!

1 உறுப்பினர்கள்

milonmilk Etgftujhgtrryhhjbbgftyyyhjnnnnñmilkmiloniranispaniafaridfh

1 உறுப்பினர்கள்

GM,IM,FM, ما همه مال ایرانیم به تیم مستر خوش امدید

1 உறுப்பினர்கள்

Iran تیم شطرنج ایران عضو فعال میپذیرد به ما بپیوندید

1 உறுப்பினர்கள்